⥃ Najít jinou službu

Město Moravská Třebová – Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Najděte si službu dle životní situace

Bonanza Vendolí, z. ú. – Drž se na uzdě

Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Více o službě ⤑

Charita Moravská Třebová – Šance pro rodinu

Děti do 1 roku Děti předškolního věku 1–6 let Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Více o službě ⤑

Domov na Kalvárii, s.r.o. – Domov pro seniory

Dospělí 18–64 let Senioři 64 let a více Více o službě ⤑

Domov na rozcestí Svitavy – DOZP

Dospělí 18–64 let Senioři 64 let a více Více o službě ⤑

Domov pro rodinu, z.s. – Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi

Děti do 1 roku Děti předškolního věku 1–6 let Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Více o službě ⤑

Krůček Moravská Třebová

Děti do 1 roku Děti předškolního věku 1–6 let Dospělí 18–64 let Více o službě ⤑

Město Moravská Třebová – Městská ubytovna

Dospělí 18–64 let Senioři 64 let a více Více o službě ⤑

Město Moravská Třebová – Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Děti do 1 roku Děti předškolního věku 1–6 let Děti a dospívající 7–17 let Více o službě ⤑

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Děti předškolního věku 1–6 let Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Více o službě ⤑

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. – osobní asistence

Děti předškolního věku 1–6 let Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Senioři 64 let a více Více o službě ⤑

TJ Slovan Moravská Třebová – Sportovní oddíly

Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Více o službě ⤑

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Moravská Třebová

Děti a dospívající 7–17 let Dospělí 18–64 let Senioři 64 let a více Více o službě ⤑
Děti do 1 roku Děti předškolního věku 1–6 let Děti a dospívající 7–17 let

Činnost OSPOD lze rozdělit na činnost preventivní, spočívající především ve sledování osob žijících v příslušném místě s cílem vyhledávání dětí uvedených v ust. § 6 zákona č. 359/1999 Sb., poskytování poradenství a preventivních opatření tak, aby co nejméně docházelo k zásahům do rodinného a výchovného prostředí dítěte, pokud to není v jeho zájmu. Dále OSPOD provádí činnost poradenskou i represivní v případě, že je rodinné nebo výchovné prostředí dítěte narušeno.

Kontakty na osoby

Mgr. Marie Hrazděrová, DiS.

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

+420 461 353 058

mhrazderova@mtrebova.cz

Eva Krejčířová, DiS.

Sociálně-právní ochrana dětí

+420 461 353 054

+420 731 042 421

ekrejcirova@mtrebova.cz

Bc. Alena Kudynová

Sociálně-právní ochrana dětí

+420 461 353 057

+420 731 699 098

akudynova@mtrebova.cz

Mgr. Magda Macháčková

Sociálně-právní ochrana dětí

+420 461 353 059

+420 605 193 087

mmachackova@mtrebova.cz

Mgr. Zdeněk Navrátil

Sociálně-právní ochrana dětí

+420 461 353 060

+420 731 669 923

znavratil@mtrebova.cz

Mgr. Irena Škadrová

Sociálně-právní ochrana dětí

+420 461 353 050

+420 604 207 808

iskadrova@mtrebova.cz